Windykacja sądowa

Windykacja sądowa

Obsługa Wierzytelności

06-1

Naszym głównym celem jest troska o wierzytelności naszych klientów oraz zapewnianie długoterminowej rentowności poprzez doskonałą opiekę nad kontrahentem.

W ramach umów o świadczenie usług windykacyjnych, jesteśmy w stanie przeprowadzić postępowanie sądowe.

Nasi prawnicy prowadzą wszelkie czynności począwszy od przygotowania dokumentacji po reprezentację wierzyciela przed sądem. W efekcie firma Merqus doprowadza do sądowego zabezpieczenia wierzytelności na majątku dłużnika.

Poza tym, równocześnie podejmujemy bezpośrednie negocjacje z dłużnikiem, proponując różne warianty spłaty zadłużenie, w tym rozliczenie towarem czy kompensatę należności.

Na podstawie naszych doświadczeń, aby skutecznie obsługiwać wierzytelności w obrocie gospodarczym konieczna jest kompleksowa analiza przyczyn zatorów płatniczych.

Dlatego specjaliści Merqus docierają również do innych podmiotów, tak aby całościowo rozwiązać problem niespłaconych należności.