Windykacja komornicza

Windykacja komornicza

Obsługa Wierzytelności

06-2

W trakcie całego postępowania prowadzimy nadzór nad prawidłowym przebiegiem egzekucji.

Specjaliści firmy Merqus aktywnie wspomagają działania egzekucyjne min. poprzez ustalenie kont bankowych dłużnika, jego majątku, nieruchomości a także partnerów handlowych, blokując wszelkie czynności prawne mające na celu wyprowadzenie majątku.

Osiągane efekty przez naszych pracowników są wynikiem systematyczności i konsekwencji w podejmowaniu działań windykacyjnych które wspiera nowoczesny system informatyczny „pilnujący” terminowości spłat.