Raporty Handlowe

Raporty Handlowe

Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym

04

Pozyskiwanie informacji o potencjalnych partnerach jest jednym z narzędzi, które ułatwiają przedsiębiorcy nawiązanie współpracy.

Specjaliści Kancelarii Merqus pomagają szybko zweryfikować i poszerzyć informacje o potencjalnym kontrahencie, o jego zwyczajach płatniczych, tak aby w oczekiwaniu na zapłatę firma korzystająca z kredytu bankowego, nie musiała ponosić dodatkowych obciążeń.

Raport handlowe Kancelarii Merqus zawierają w szczególności pełne dane dotyczące formy prawnej, osób upoważnionych do reprezentacji, dane teleadresowe, firmy powiązane kapitałowo, dane finansowe, dane o zatrudnieniu, itp.

Każdą sprawę traktujemy indywidualnie dostosowując się do oczekiwań naszych Klientów.

Wielu przedsiębiorców uczestnicząc w wymianie handlowej bagatelizuje ryzyko związane z realizowanymi transakcjami. Powoduje to, że w dalszej perspektywie nieoczekiwanie wierzyciel dowiaduje się o różnych problemach. Wśród najbardziej typowych można wyliczyć:

Brak stabilnych źródeł finansowania, wrogie przejęcia.

Nieistnienie firmy pod oficjalnym adresem

Zamierzoną upadłość, wyłudzenie towaru na szkodę wierzyciela

Podmiot znajduje się w bałaganie organizacyjnym, celowo wymuszając kredyt kupiecki

Świadomie wykorzystywanie niespójnych przepisów prawa przez zarząd spółki delegujących nieupoważnione osoby do podpisania kontraktu