Nieruchomości

Nieruchomości

Nieruchomości, obsługa projektów deweloperskich

03

Profesjonalne doradztwo prawne w zakresie obrotu nieruchomościami nie jest możliwe bez doskonałej znajomości lokalnego rynku.

Inwestowanie na rynku nieruchomości wymaga od przedsiębiorców znajomości miejscowych reguł, zwyczajów i praktyk.

Oznacza to m.in. konieczność zmierzenia się z istniejącym w wielu częściach Polski problemem roszczeń reprywatyzacyjnych, udziału w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Nasi prawnicy dysponują znajomością realiów polskiego rynku nieruchomości oraz wieloletnim doświadczeniem w tym obszarze.

Dzięki temu możemy zaoferować naszym klientom kompleksowe doradztwo harmonijnie łącząc aspekty prawno-biznesowe.

Naszymi klientami są inwestorzy, którzy nabywają nieruchomości lub realizują obiekty dla potrzeb własnej działalności gospodarczej. Doradzamy we wszystkich kwestiach prawnych związanych z inwestowaniem w nieruchomości, zarządzeniem projektami i ich finansowaniem. Należą do nich:

Uzyskiwanie zezwoleń, analiza stanu prawnego nieruchomości

Kształtowanie formy prawnej inwestycji w sposób zapewniający realizację założeń handlowych i podatkowych

Uzyskiwanie warunków zabudowy, pozwoleń na budowę i pozwoleń na użytkowanie

Nabywanie nieruchomości gruntowych, budynków oraz lokali, w szczególności lokali użytkowych, w tym w ramach transakcji obejmujących nabycie udziałów lub akcji w spółkach

Reprezentacja w sporach dotyczących własności nieruchomości, procesu budowlanego i innych kwestii związanych z obrotem nieruchomościami

Zagadnienia prawne związane z finansowaniem projektów, w tym negocjowanie umów kredytowych i instrumentów zabezpieczających spłatę kredytu

Przygotowywanie i negocjowanie umów z architektami, generalnymi wykonawcami i innymi uczestnikami procesu budowlanego, w tym umów o wykonanie obiektu „pod klucz”, także opartych na międzynarodowych wzorach FIDIC