Mediacja

Mediacja

Obsługa Wierzytelności

05

Mediacja gospodarcza oferowana przez Kancelarię Finansowo Prawną Merqus jest nowoczesną metodą rozwiązywania konfliktów gospodarczych. Poufna procedura pozwala uniknąć publicznego roztrząsania kwestii objętych tajemnicą handlową, związanych ze strategią i działalnością gospodarczą firmy. Poza tym zakończenie sporu w drodze mediacji nie przekreśla dalszej współpracy między skłóconymi dotychczas przedsiębiorcami. Bezpośrednie negocjacje z udziałem specjalistów Merqus sp. z o.o. zmniejszają ryzyko pomyłki sądowej, co w dobie coraz bardziej skomplikowanych procedur wymaga głębokiej wiedzy i znajomości branży, np. w kwestiach dotyczących zaawansowanych technologii. Sąd działa tylko według litery prawa, nie biorąc pod uwagę aspektów biznesowych.

Oszczędzamy czas i pieniądze Naszych Klientów. Dobrze przygotowana mediacja przez firmę Merqus trwa najwyżej kilka dni. To sprawia, że jej koszty są zdecydowanie niższe niż w przypadku postępowania prowadzonego przed sądem a strony przede wszystkim koncentrują się na rozwiązaniu problemu.

Ugoda zawarta przed mediatorem ma ten sam skutek, co zawarta przed sądem. Zgodnie z art. 18314 kodeksu postępowania cywilnego jeżeli zawarto ugodę przed mediatorem sąd na wniosek strony niezwłocznie przeprowadza postępowanie co do jej zatwierdzenia.